Sparande till barn

Pengar, pengar, pengar

Ingen vet hur situationen för våra barn kommer att se ut när de är flygfärdiga men troligt är att de kommer att ha nytta av en extra slant. Lägenhet, körkort, första bilen, pengar till att kunna resa eller för att kunna välja den utbildning de vill. Det kan så klart finnas tillfällen även tidigare under uppväxten då ett ekonomiskt tillskott kan komma väl till pass. De ekonomiska behoven utvecklas ju inte under natten till barnens 18-årsdag. Olika familjers ekonomiska situation och möjlighet till sparande ser givetvis olika ut men jag tror att de allra flesta svenska familjer har möjlighet att avsätta en mindre summa varje månad för sitt barns framtid.

I den här texten tar jag upp några olika sätt att spara på och några av mina tankegångar kring sparande till barn. Hur mycket och hur ofta ni väljer att avsätta pengar till sparande är så klart upp till er men se gärna texten som ett försök till inspiration till hur man kan gå till väga.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring hos din bank. I denna försäkring kan du investera i aktier eller fonder. Ett kapitalförsäkringskonto kostar oftast ingenting men du kommer att få betala skatt på kapitalförsäkringens värde. Låt säga att du 2019 har 100 000 kronor och sätter in 10 000 kronor i januari, då multipliceras summan med statslåneräntan den 30 november året före (2018 i detta fall) ökad med 1 procentenhet (dock lägst 1,25 procent). Produkten av uträkningen beskattas sedan med 30 procent.

Ett räkneexempel kan se ut så här:
(100 000 + 10 000) * 1,51 % * 30 % = 498 kr

Insättningar efter den 30 juni beskattas bara till 50 % och då kan uträkningen se ut så här om du har satt in ytterligare 10 000 efter 30 juni:
(100 000 + 10 000 + (10 000 * 50 %)) * 1,51 % * 30 % = 521 kr

Den stora fördelen med att spara på det här viset är att du kan ha ditt barn som förmånstagare för försäkringen. Alltså om du skulle avlida så tillfaller hela försäkringen och dess värde den som står som förmånstagare i försäkringen. Detta gäller om du öppnat försäkringen i ditt eget namn. Om du istället öppnar den i barnets namn så är pengarna barnets, du disponerar bara över dem fram till barnets 18-årsdag.

En annan sak som är bra med detta upplägg är att man kan ha en sorts utbetalningsplan där du betalar ut pengar från försäkringen periodvis, till exempel månatligen. Av den här anledningen kan sparande i en kapitalförsäkring även vara ett bra sparande till pensionen.

Jag har kapitalförsäkring både i Avanza och Nordnet. Även om de flesta banker erbjuder möjlighet att starta kapitalförsäkring så kan det vara praktiskt att särskilja sina vanliga konton från barnens sparande.

Nordnet.se

Avanza.se

Investeringssparkonto – ISK

Det här är ett konto där du kan handla med aktier och fonder på precis samma sätt som i kapitalförsäkringen men det finns inte möjlighet att ange någon förmånstagare. Istället kan du öppna ett konto i barnets namn men barnet får då full tillgång till kontot när det är myndigt. Beskattningen på ett ISK sker på samma sätt som på kapitalförsäkringen.

Vanligt sparkonto

Det första sättet att göra detta på är att man skaffar sig ett konto på banken i sitt namn. Du kan då bestämma när du tycker att det är dags att dela ut pengarna. Ett vanligt bankkonto ger i dagsläget inte någon vidare ränta. Även om pengarna känns säkra på sparkontot så kan det kanske vara lätt hänt att bara ”låna” lite av barnen när mamma eller pappa har slut på pengar och vill åka på den där resan till Mallorca. Sparkontot är annars en väldigt smidig form av sparande både vid överföringar och för överskådlighet över olika konton när kontot ligger i ens egen bank.

Det andra sättet är att man öppnar ett konto i barnets namn. I detta fall är alla pengar som sätts in på kontot barnets men du disponerar över dem till att barnet fyllt 18 år. Baksidan med det här kan ju – precis som i de andra fallen där barnet får tillgång till pengarna på 18-årsdagen – faktiskt vara så att det inte känns rätt, rent tids- och mognadsmässigt, att ditt barn får obegränsad tillgång till alla pengarna direkt vid 18 års ålder.

Konto hos mor- och farföräldrar

Det är fantastiskt om exempelvis mormor eller farfar har råd att lägga en slant på sparande till sina barnbarn men om man ser på det ur ett bredare perspektiv så kanske det inte är helt optimalt. Om mormor eller farfar skulle gå bort hastigt så kan det vara fler som är intresserade av att ta del av det där kontot som var avsett för ett barnbarn. Då ingen förmånstagare fanns på kontot så tillfaller pengarna den närmaste enligt arvsrätten.

Sammanfattning av sparande

Till att börja med så tror jag att det är bra att sätta av en så stor summa man klarar av till sina barn. Allt från någon hundralapp till hela barnbidraget beroende på sin ekonomi. Har man fler barn i ungefär samma ålder så tycker jag att man kan låta pengarna gå in på samma konto och sedan dela ut dem när man tycker att det är lämpligt. Sen om det är när barnet är 16, 18, eller 22 år spelar mindre roll.

Om man har något intresse av att få pengarna att växa så tycker jag att en kapitalförsäkring där barnen står som förmånstagare är den mest lämpliga sparformen. Då har man garderat sig för om något tragiskt skulle hända en själv och man har också kontrollen över när man vill att barnen ska få tillgång till pengarna. Självklart går det att spara på ett vanligt sparkonto också men då äter inflationen upp en del av värdet på pengarna och ditt barn får mindre kvar när det väl är dags. Om du startar en kapitalförsäkring så hjälper din bank säkerligen till att välja fonder eller aktier som passar din riskvilja.

Lycka till med ert sparande!

Relaterade inlägg