WHO:s riktlinjer för fysisk aktivitet

Rekommendationer för fysisk aktivitet, stillasittande och sömn för barn under fem år

FN-organet WHO (World Health Organization) har i år kommit med nya riktlinjer gällande fysisk aktivitet, stillasittande och sömn för barn under fem år. Jag har sammanfattat vad jag anser vara de viktigaste punkterna i dokumentet, men om du vill läsa dokumentet i sin helhet så finns det att hitta här.

Några utdrag ur WHO:s dokument och PM den 24 april 2019:

 • Barn under fem år bör spendera mindre tid sittande framför skärmar eller fastspända i vagnar och olika sittdelar, få bättre sömnkvalitet och få mer tid för aktiv lek om de ska hålla sig friska under sin uppväxt.
 • De nya riktlinjerna gällande fysisk aktivitet, stillasittande och sömn för barn under fem år är framtagna av WHO:s expertpanel i dessa frågor. De har framförallt tittat på effekterna av dålig sömn, tid spenderad tittandes på en skärm och tiden barn suttit fastspända i vagnar och stolar. För att komma fram till sina uppdaterade riktlinjer har de utgått från evidensbaserad forskning rörande aktivitetsnivåer hos unga barn.
 • Hela dygnets aktivitet är nyckeln. Byt ut långa stillasittande aktiviteter och skärmtid mot mer aktiv lek samtidigt som du säkerställer att barnet får tillräckligt med kvalitetssömn. Expertpanelen understryker dock att kvalitativ stillasittande tid med vårdnadshavaren i form av interaktiva lekar så som läsande av böcker, historieberättande, sjunga och pussel är en viktig del i barnens utveckling.

Rekommendationerna i korthet

Spädbarn (yngre än 1 år) bör:

 • Vara fysiskt aktiva flera gånger om dagen på olika sätt, speciellt i golvbaserad lek, och ju mer desto bättre. De barn som ännu inte är så rörliga bör ligga i magläge i åtminstone 30 minuter per dag, fördelat på dagens vakna timmar.
 • Inte vara fastspända (i t.ex. vagnar, barnstolar eller bärsele på ryggen) i mer än 1 timme åt gången.
 • Ingen skärmtid alls rekommenderas för så här unga barn.
 • Sova 14-17 timmar (0-3 mån) eller 12-16 timmar (4-11 mån) kvalitetssömn per dygn, inklusive dagsvila.

Barn mellan 1 och 2 år bör:

 • Spendera åtminstone 180 minuter i olika sorters fysisk aktivitet i valfri intensitet, inkluderat medel till högintensiv fysisk aktivitet, utspridd över dagen. Ju mer desto bättre.
 • Inte vara fastspända (i t.ex. vagnar, barnstolar eller bärsele på ryggen) i mer än 1 timme åt gången.
 • För ettåringar rekommenderas ingen skärmtid alls. För tvååringar bör skärmtid inte överskrida 1 timme om dagen, och ju mindre desto bättre.
 • Sova 11-14 timmar kvalitetssömn per dygn, inklusive dagsvila, med regelbundna tider för sömn och uppvak.

Barn mellan 3 och 4 år bör:

 • Spendera åtminstone 180 minuter i olika sorters fysisk aktivitet i valfri intensitet, inkluderat 60 minuter av medel till högintensiv fysisk aktivitet, utspridd över dagen. Ju mer desto bättre.
 • Inte vara stillasittande eller fastspända (i t.ex. vagnar eller bilstolar) i mer än en timme åt gången.
 • Maximalt ha en timme skärmtid per dag, men ju mindre skärmtid desto bättre.
 • Sova 10-13 timmar kvalitetssömn per dygn, inklusive dagsvila, med regelbundna tider för sömn och uppvak.

Relaterade inlägg